Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa "PRACA"

w Iławie,

ul. Okulickiego 1A, tel. 89 649-93-03

 

OGŁASZA

przetarg na sprzedaż prawa lokatorskiego do lokalu mieszkalnego  Nr 25  w budynku spółdzielczym przy ulicy ASNYKA  1A w Iławie.

 

 1. Opis lokalu

-  adres ASNYKA 1A

-  nr lokalu mieszkalnego - 25

-  kondygnacja PODDASZE

-  pow. użytkowa 30,30 m2 ( 1 pokój, pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z wc)

 • cena wywoławcza za 1m2 u. 2.295,00 zł/ m2 p.u.
 • minimalne postąpienie wynosi 10 zł / m2u.
 1. Warunki jakie musi spełnić przyjmujący - Nabywca
 • wnieść wkład lokatorski w wysokości 30% kwoty wylicytowanej w ciągu 30 dni od daty przetargu pod warunkiem przepadku wadium
 • osoba ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie mogą posiadać tytułu prawnego do żadnego innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, chyba że zmiana miejsca zamieszkania związana jest z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia lokalu
 • dochód gospodarstwa domowego w dniu ustanowienia prawa do lokalu nie może przekraczać kwoty:
 • 5.680,46 zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym
 • 8.520,70 zł w dwuosobowym gospodarstwie domowym
 • o dalsze 40 % tj. 1.893,49 zł na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób
  • zobowiązać się do spłaty pozostałej części kredytu i odsetek ciążących na wybudowanym mieszkaniu z pomocą środków KFM

  -    złożyć oświadczenie uczestnictwa w przetargu i oświadczenia o dochodach, przedłożyć dowodu wpłaty wadium najpóźniej do godz. 9:30 w dniu przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym w pok. Nr 110 w Siedzibie Spółdzielni ul. Okulickiego 1A w Iławie.

  1. Inne informacje:

      3.1.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31.01.2019r. o godz. 1000 w siedzibie    Spółdzielni, po wpłaceniu przez zainteresowanego do dnia 31.01.2019r. do godz. 9:00 włącznie wadium w wysokości  3.000,00 zł. Wadium należy  wpłacać do kasy Spółdzielni.

  3.2. Udostępnienie lokalu dla zainteresowanych w dniu 28.01.2019r. ( PONIEDZIAŁEK ) w godz. 1400 - 1600  - zgłoszenia chętnych do biura Administracji Os. “KOPERNIKA” ul. ANDERSA 2C tel. 89 648-46-46.

  3.3. Warunkiem podpisania umowy ustanowienia lokatorskiego prawa do lokalu jest wpłata wylicytowanej kwoty wkładu budowlanego oraz niezgłoszenie się osób którym przysługuje roszczenie do Sp-ni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do dnia sporządzenia umowy.

   

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze SM L-W  "Praca" w Iławie, ul. Okulickiego 1A, p. 110 lub telefonicznie pod  nr 89 649 93 03.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

OGŁASZA

przetarg na sprzedaż odrębnej  własności lokalu mieszkalnego
Nr 49 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ulicy ASNYKA Nr 5A  w Iławie.

 

 1. Opis lokalu

- adres ASNYKA 5A

- nr lokalu mieszkalnego -  49

- kondygnacja  IV PIĘTRO

- pow. użytkowa 36,18 m2 (1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

- pow. piwnicy – 4,44 m2

- cena wywoławcza za 1m2 p.u. 2.146,00 zł/ m2 p.u.

 1. Warunki jakie musi spełnić Nabywca:

   -   dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty w terminie 30 dni od daty przetargu  pod    rygorem przepadku wadium

       -   minimalne postąpienie wynosi 10  zł /m2 p.u.

 1. Przetarg nieograniczony na sprzedaż odrębnej własności w/w lokalu odbędzie się dnia 11.12.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni pok. Nr   102,
  po wpłaceniu przez zainteresowanego do dnia 11.12.2018r. do godz. 9:00 włącznie wadium w wysokości 3.000,00 zł. Wadium należy wpłacać do kasy Spółdzielni .

3.1 Uczestnicy przetargu zobowiązani są do dokonania zgłoszenia uczestnictwa
w przetargu, przedłożenia dowodu wpłaty wadium, złożenia dokumentów uprawniających do reprezentowania oraz wypełnienia oświadczenia do przetargu, najpóźniej
do godz. 9:30 w dniu przetargu w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w pok. Nr 110 w siedzibie Spółdzielni ul. Okulickiego 1A w Iławie

 

 1. Inne informacje:

4.1  Udostępnienie lokalu dla zainteresowanych w dniu  03.12.2018          r.
( PONIEDZIAŁEK ) 
w godz. 14.00 - 16.00 – zgłoszenia chętnych do biura Administracji Os. „KOPERNIKA” ul. Andersa 2C  tel. 89 648-46-46.

4.2 Przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego na nabywcę nastąpi
w    ciągu 30 dni od wpłaty całości wylicytowanej kwoty na konto Sp-ni . Opłaty notarialne oraz wieczystoksięgowe ponosi Nabywca.

4.3 Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na Nabywcę jest niezgłoszenie się osób, którym przysługuje roszczenie do Sp-ni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do dnia sporządzenia aktu ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu.

 • Wydanie lokalu Nabywcy nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia aktu notarialnego.

               Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze S.M.L- Wł. "Praca" w Iławie, ul. Okulickiego 1A, p. 110 lub pod nr tel. 89- 649-93-03.

-------------------------------------------------------------------------------------

 

O F E R U J E

N a j e m   l o k a l u   m i e s z k a l n e g o     Nr  6 
w budynku spółdzielczym przy ulicy   A S N Y K A  1 A
 w Iławie.

 

Lokal mieści się na I piętrze budynku, powierzchnia użytkowa lokalu  29,25 m2 i składa się z:  1 pokoju i pokoju  z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki z wc.

Mieszkanie jest w stanie dobrym, częściowo umeblowane.

Media: woda, kanalizacja, prąd, centralne ogrzewanie

 

Bliższe informacje na temat wynajmu mieszkania  można uzyskać w biurze SM L-W  "Praca" w Iławie,
ul. Okulickiego 1A, p. 110 lub telefonicznie pod  nr 89 649 93 03.